Rombouts heeft momenteel 3 openstaande vacatures. Ontdek de verschillende functiebeschrijvingen hieronder.

Administratief Logistiek bediende

Doel van de functie

Als administratief medewerker logistiek sta je in voor het administratief beheer van de logistieke proces-flow binnen de organisatie. Dit kadert in opvolging en beheer van ontvangsten , voorraad en zijn inventaris , transport planning, interne en externe contacten en draagt zo bij tot een vlotte , efficiënte administratieve werking van de afdeling.

Opleiding

 Bij voorkeur een Bachelor diploma in een logistieke richting of gelijkwaardig door ervaring.

Kennis

 • Goede kennis van MS –Office
 • Goede talen kennis Nederlands , Frans.
 • Basis kennis Engels.
 • Vertrouwd zijn met ERP pakket (BAAN is een pluspunt)

Technische vaardigheden

 • Basiskennis administratieve-organisatorische vaardigheden.
 • Kennis en ervaring in GMP richtlijnen.
 • Basiskennis werking voorraad inventaris tel processen.
 • In het bezit van een geldig Heftruck rijbewijs is een pluspunt.

Communicatieve vaardigheden

 • Mondeling zeer communicatief.
 • In het bezit zijn van een schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Vriendelijk, correct en adequaat onderhouden van interne en externe contacten ter opvolging en bespreking van diverse logistieke projecten.

Overige vaardigheden

 • Procesmatig nieuwe ideeën en verbeterprocessen voorstellen en integreren in logistieke werking.
 • Nauwgezet volbrengen van taken met zin voor detail
 • Teamplayer die graag ondersteunend werk levert en bereid is zichzelf te ontwikkelen.
 • Basis Voorraadbeheer.
 • Goed gestructureerd en planmatig werken.
 • Stressbestendig.
 • Oplossings- en resultaatgericht ingesteld om objectieven te behalen binnen een welbepaald tijdschema.
 • Vertrouwd zijn met HACCP regels binnen een voedingsbedrijf is een troef.
 • Zelfstandig en flexibel werken.
 • Vertrouwd zijn met aansturing logistieke operationele medewerkers.

Interesse? Stuur dan meteen een mailtje naar personeelszaken@rombouts.com


Export assistent(e)

Doel van de functie

Als export assistent(e) verleen je medewerking aan de Export Manager door hem te ontlasten van zijn administratieve en commerciële taken. Beide dienen zij een geheel te vormen zodat het contact met de klanten ten allen tijde verzekerd blijft. Het verlenen van een optimale service aan onze export klanten, verbonden ondernemingen en licentiehouders. Het is belangrijk een brug te vormen tussen de commerciële belangen van de onderneming en de belangen van de klant.

Functiebeschrijving

- Assistentie Export Manager:

 • Behandeling correspondentie en binnenkomende oproepen
 • Controle en rapportering omzet
 • Voorbereiding cijfermateriaal voor ondernemingsraad en tussentijdse vergaderingen
 • Aanvullen en bijhouden van de profit-loss file op dagelijkse basis, ter rapportering voor de Export Manager
 • Controle & update klantenprijslijsten

- Binnendienst Export Verkoop :

 • Contacten met de verscheidene interne diensten : Aankoop, Logistiek, Finance, Kwaliteit
 • Verloop van het gehele proces voor het afwerken van alle geplaatste bestellingen :
  • Ingeven bestelling in Baan
  • Stock opvolging : controleren beschikbaarheid, BBE datums
  • Communicatie Productie & Aankoop
  • Bevestiging doorsturen naar klant + eventuele productfiches
  • Transportgegevens doorsturen  : pakbon, palletspecificaties, optimisatie containers
  • Controle betaling met Finance
  • Factuur doorsturen (producten & eventuele facturen transporteurs/serviceproviders zoals Pateco) + eventuele documenten allerhande die door de klant vereist zijn
  • Opvolging verlading met Logistiek
  • Kostprijzen vastzetten in de profit-loss file
  • Eventuele klachtenbehandeling en verdere opvolging
 • Opstellen en bijhouden klantenfiches
 • Administratieve taken voor de verbonden ondernemingen (inschatting van gemiddeld 0,75 – 1 dag per week)
 • Opvolging van promotionele acties
 • Controle facturen leveranciers
 • Verzenden brieven, documenten allerhande en stalen per post of koerier
 • Invullen en bijhouden verzekeringspapieren voor de FOB bestellingen
 • Back-up voor Horeca & Retail (gedurende verlofperiodes & ziekte collega’s)

Interesse? Stuur dan meteen een mailtje naar personeelszaken@rombouts.com


Vertegenwoordiger Horeca

Doel van de functie

 • Opbouwen en onderhouden van bestaande klantenrelatie en dit met als doel omzet verwerven op basis van voorafgaand bepaalde doelstellingen.
 • Het verkopen en direct aanleveren van goederen, voorstellen van nieuwe producten en implementeren van promoties bij het horeca-cliënteel.
 • Verzamelen van marktinformatie die belangrijk kan zijn voor het bedrijf.
 • Behalen van vooropgestelde objectieven
 • Streven naar een maximale klantentevredenheid

Functiebeschrijving

RESULTAATGEBIED  1:

DoelOpbouwen en onderhouden van duurzame relatie met het bestaand horeca-cliënteel met als doel het realiseren van een bepaalde omzet

Deelactiviteiten:

 1. Op regelmatige basis – vastgelegde routings – bezoeken van cliënteel

 2. Opmaken van efficiënte en evenwichtige routings die makkelijk door iedereen kunnen overgenomen worden

 3. Aanleveren, verkopen van goederen

 4. Fungeren als contactpersoon van Rombouts voor de klant

 5. Antwoorden geven op gestelde vragen en behoeften.

 6. Zorgen voor de administratieve afhandeling door nodige facturatie alsook een correct voorraadbeheer. 

RESULTAATGEBIED  2:

DoelVerzamelen van belangrijke klant- en marktinformatie

Deelactiviteiten:

 1. Oog hebben voor wat de concurrentie onderneemt.

 2. In de toegewezen sector alert zijn voor nieuwe realisaties en info doorgeven aan prospecteur.

 3. Doorgeven van bepaalde trends, evoluties die men opmerkt binnen de horeca-markt.

 4. Inbrengen van correcte klantgegevens + ervoor zorgen dat het bestaande klantenbestand zo volledig mogelijk “up to date” is.

 5. Contacten onderhouden met verschillende doelgroepen.

RESULTAATGEBIED  3:

DoelHet realiseren van rendabele omzetten dmv directe verkoop + levering bij de klant, het implementeren van promoties en nieuwe producten.

Deelactiviteiten:

 1. Streven naar de verkoop van een max. aantal aan referenties bij ieder bezoek.

 2. Afspreken van promoties die een meerwaarde bieden.

 3. Introduceren van nieuwe referenties bij de klant.

 4. Optimaliseren van het bestaande klantenbestand.

 5. Het aanleveren van de bestelde goederen.

 6. Opvolgen van bestaande overeenkomsten en ervoor zorgen dat deze gerespecteerd worden bij het bestaand cliënteel.

RESULTAATGEBIED  4:

DoelActieve opvolging van openstaande rekeningen met als doel de achterstallen tot een minimum te beperken.

Deelactiviteiten:

 1. Onmiddellijk ontvangen van gelden bij het aanleveren van goederen.

 2. Openstaande facturen (huur + goederen) met de klant opnemen en indien nodig een concreet actieplan afspreken.

RESULTAATGEBIED  5:

DoelStreven naar maximale klantentevredenheid

Deelactiviteiten:

 1. Opvolgen van bestaand cliënteel

 2. Opvolgen van de gemaakte afspraken

 3. Duidelijk en open communiceren met prospecteurs

 4. Info uitwisselen met prospecteurs + feedback geven

 5. Concreet antwoorden op gestelde vragen van cliënteel binnen een vooropgestelde termijn.

Indien de werking van de dienst of de organisatie als geheel het vereist, kunnen er in overleg tijdelijk bijkomende taken opgelegd worden.

Opleiding

Secundair onderwijs (verkoop)

Kennis

Nederlands / Frans / Engels

Overige vaardigheden

 • Kunnen werken met PC
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Sales skills
 • Communicatief
 • Relationele vaardigheden
 • Ondernemerschap
 • Klantgerichtheid
 • Commercieel
 • Financieel Management
 • Kennis Rombouts
 • Productkennis
 • Kennis koffie + toestellen

 Interesse? Stuur dan meteen een mailtje naar personeelszaken@rombouts.com