MAGAZIJN MEDEWERKER

Taken:

 •                Orderpicking.
 •                Verwerken van magazijn orders/documenten teneinde goederen tijdig en in de gevraagde
 •                hoeveelheid te verzenden.
 •                Picking op consumenten eenheid/colli/palletniveau.
 •               Controleren of de orders overeenstemmen met de eisen van de klant teneinde een
 •               kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.
 •                Opvolging van magazijn voorraad.
 •               Ordelijk en rein houden van de werkomgeving overeenkomstig de geldende veiligheids-,
 •               kwaliteits- en milieuregels.       
 •               Scanning uitvoeren binnen verwerking van voorraad ,goederen en documenten.

 Waarden:

 •                In het bezit zijn van een geldig reachtruck en heftruck rijbewijs 
 •                Van aanpakken weten en bereid/in staat zijn alle magazijn taken aan te leren
 •               Bekend met de werking van een personal Computer ( PC :  Word/ Excel / BaaN / Outlook)
 •              Goede kennis van de Nederlandse taal.
 •                Zowel individueel als in team kunnen werken.
 •                Draagt orde en netheid hoog in het vaandel.
 •                Punctueel, dynamisch en werklustig.
 •                Respecteren van de kwaliteits-en veiligheidsnormen.
 •                Opvolging HACCP normen binnen het werkterrein.

KWALITEITSMEDEWERKER

 Uw functie:

 • Garanderen van de kwaliteit van de afgewerkte producten, halffabricaten en hulpstoffen door het uitvoeren van standaard analyses
 • Meewerken aan de kwaliteitscontrole van de grondstoffen en hulpstoffen, de verpakking, de afgewerkte producten en waken over hygiëne, orde en netheid binnen de productieafdeling
 • Uitvoeren van controles en standaard analyses op hulpstoffen
 • Uitvoeren van controles en standaard analyses op afgewerkte producten
 • Controleren van de kwaliteit van grondstoffen en hulpstoffen, verpakking en afgewerkte producten
 • Deelnemen aan kwaliteitsonderzoek
 • Uitvoeren van verschillende bijhorende taken

Uw profiel:

 • Communicatie vaardigheden
  • Overleggen met de chef over de te verrichten werkzaamheden. Signaleren van afwijkingen aan de Quality Assistent. Overleggen met de afdeling productie ter verbetering van de kwaliteit. Uitwisselen van informatie met collega’s
  • Formuleren van voorstellen ter verbetering met betrekking tot de kwaliteit van de producten
 • Overige vaardigheden
  • Gebruiken, afstellen en regelen van laboratoriumapparatuur en meetinstrumenten.
  • Bedienen van een PC
  • Nauwkeurig, stip en aandachtig zijn bij het uitvoeren van analyses.
  • Aandacht hebben voor kwaliteitsnormen

 Belangstellenden sturen schriftelijk hun kandidatuur naar hilde.tack@rombouts.com.

ONDERHOUDSTECHNIEKER

 Uw functie:

 • Accuraat uitvoeren van het preventief onderhoudsplan op alle vlakken teneinde het volledige machinepark en nutsvoorzieningen op een economisch en kwalitatief verantwoorde wijze operationeel te houden.
 • Na het (preventief) onderhoud, de installatie reinigen, testen, afstellen, proefdraaien, staalname van product indien mogelijk.
 • Uitvoeren predictief onderhoud door controles en metingen (kettingen, kleppen, magneten, trillers, lucht, water, koelcircuits, lagers, …).
 • Opvolgen van de PO kalender/agenda.
 • Snel en efficiënt opsporen, analyseren en oplossen van storingen  (curatief onderhoud)
 • Vervangen collega technici tijdens hun afwezigheden om de productie van de specifieke afdeling te verzekeren. Dit kan betekenen:
 • Dagelijkse controle bij opstart productielijnen uitvoeren. Stopzetten machinepark.
 • Productwissels uitvoeren : ombouwen van verpakkingsmachines (o.a. datumwissels, foliewissels, formaatwissels, fotocellen, kartongeleiders , etiketten, …).
 • Fijn afstelling van de machines (o.a. parameters, koppelingen, lasnaden)
 • Controle wisselstukken productielijnen. Te bestellen onderdelen melden. Reviseren van onderdelen
 • Opstellen en acuraat houden documenten preventief onderhoudspakket on overleg met leidinggevenden.
 • Registreren van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 • Correct registreren van wisselstukken stocks in overleg met de bevoegde personen.
 • Opstarten van productielijnen.
 • Meedenken en assistentie bij het uitvoeren van projecten
 • Uitvoeren van diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals:
 • mogelijke verbeteringen
 • verrichten van algemene herstel- en kluswerkzaamheden aan de gebouwen en nutsvoorzieningen van de onderneming
 • In acht nemen van de geldende bedrijfs-, milieu-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van de werkzaamheden en naleven van alle normen geldig in de voedingsindustrie.

 

Uw profiel:

 • Windows Office en PO maintenance software.
 • Of goede kennis mechanica en pneumatica, draaien / frezen. Basiskennis elektriciteit en lastechniek zijn pluspunt.
 • Of goede kennis elektriciteit en sturingen Basiskennis mechanica. pneumatica, draaien / frezen en lastechniek zijn pluspunt.
 • Bedienen, instellen en opstarten/stoppen, verstellen van productiemachines. Hanteren van meetapparatuur, handgereedschappen en gereedschapsmachines (draaibank, freesbank, boor, slijp, …).  Hanteren van een vorklift
 • Rapporteren van lopende en uitgevoerde werkzaamheden met de directe chef. Uitwisselen van informatie met collega’s technici.  Melden van bijzonderheden.  Opmaken van rapporten . Afstemmen met de lijnverantwoordelijken. Formuleren van verbeteringsvoorstellen. 

Belangstellenden sturen schriftelijk hun kandidatuur naar hilde.tack@rombouts.com.

SPONTANE SOLLICITATIE

Rombouts heeft gedurende heel het jaar verschillende vacatures.

Indien u geïnteresseerd bent, stuur dan een mailtje naar: personeelszaken@rombouts.com

Wil u graag ontdekken welke specifieke vacatures beschikbaar zijn bij Rombouts?

Bekijk deze dan vlug op onze LinkedIn pagina!  https://www.linkedin.com/company/koffiefrombouts/