Rombouts bevestigt jaar na jaar zijn engagement voor de Eerlijke Handel door zich in te zetten voor betere leefomstandigheden voor de kleine planters met de ontwikkeling van een reeks producten met het Max Havelaar label, sensibiliseringsacties en bezoeken aan de productielanden.

 

 

Een eerlijk en diepgaand engagement

Eind jaren ’90 ontmoet Rombouts padre Frans van der Hoff (oprichter van het Max Havelaar label), die op zijn beurt de fabriek in Aartselaar bezoekt en de familie Rombouts warm maakt voor de Eerlijke Handel. Het ondersteunen van producenten, zodat zij hun leefomstandigheden kunnen verbeteren en de kwaliteit van de koffie die erop vooruitgaat, past perfect in de filosofie van het bedrijf.
Rombouts brengt snel daarna een reeks producten met het Max Havelaar label uit.

 

De principes van de eerlijke handel

De basis van de eerlijke handel wordt gevormd door langetermijncontracten, gegarandeerde minimumprijzen om de schommelingen van de koffieprijs op de wereldmarkten op te vangen, een voorfinanciering van de oogst en een korte handelsketen om te veel tussenhandelaars te vermijden. Rombouts past deze principes toe bij zijn samenwerking met diverse kleine plantages in Mexico, Guatemala en Congo.
Veldwerk en denkwerk

Rombouts heeft zich aangesloten bij het Global Compact (Wereldpact), dat toenmalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan in 1999 lanceerde, en dat steunt op tien universele grondbeginselen over de rechten van de mens, de arbeidsnormen en het milieu.
Overigens steunt het Franse filiaal Malongo al sinds 1999 Haïtiaanse landbouwers met een programma dat de koffieteelt stimuleert. Malongo organiseerde al drie colloquia over de Eerlijke Handel, met deelname van padre van der Hoff en vooraanstaande politici.