Duurzame ontwikkeling zorgt voor individuele en collectieve bewustwording, maar vormt ook de inzet van communicatie, geopolitiek en innovatie.

 

Sinds een tiental jaren kent de wereld het concept van de duurzame ontwikkeling. Dit concept staat voor een nieuwe realiteit waarmee onze bedrijven worden geconfronteerd, die onze productiemodellen en onze consumptiemodellen in vraag stelt, er de grenzen van afbakent, als reactie op de uitputting van de fossiele energie, de mondiale milieuproblematiek, de toename van de kloof tussen Noord en Zuid. De alarmbel luidt: de verandering van de ecosystemen op de aarde zal directe gevolgen hebben voor de mens en de verdubbeling van de wereldbevolking binnen 40 jaar stelt ons vandaag voor een loodzwaar energievraagstuk.

 

Rombouts heeft besloten zich te bevragen over dit concept.
Vanaf 2004 stelt het bedrijf zich vragen van deze strekking:

 • Wat houdt de term ‘duurzame ontwikkeling’ exact in?
 • Zijn eerlijke handel en duurzame ontwikkeling synoniemen?
 • Wat moet het engagement van onze medewerkers zijn?
 • Verandert dit onze manier van werken?
 • Biedt het een meerwaarde aan ons bedrijf?
 • Hoe communiceren we hierover naar de buitenwereld toe?

 

 

 

Sindsdien heeft Rombouts een afdeling opgericht die er dagelijks
naar streeft het bedrijf te helpen om deze vragen te beantwoorden.
Bij wijze van oplossing werden al acties ondernomen zoals de volgende:

 • FRTO (regeneratieve thermische oxidatie)
 • Sortering en vermindering van afvalstoffen
 • Vermindering van plastic verpakkingen
 • Uitstootbeperking van de fabriek
 • Ingebruikname van een energiebesparingssysteem
 • Interne afvalwaterzuivering
 • Regelmatig overleg met de buurtbewoners
 • Recycling van bepaalde afvalstoffen binnen de fabriek zelf

 

Koffie F. Rombouts hecht veel belang aan correct en ethisch ondernemen.We verwachten minstens van onszelf en onze partners dat er gewerkt wordt binnen de ETI-richtlijnen.