Binnen de groep werd er gewerkt aan een nieuwe productiesite in Zuid-Frankrijk die in 2008 operationeel ging. De site biedt onderdak aan de nieuwe fabriek en de maatschappelijke zetel van Malongo, filiaal van Koffie Rombouts. Bij de bouw ervan werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu.

 

Zo werd de fabriek op haar inplantingsplaats ingepast door:

  • Het behoud van groen en de aanleg van nieuwe groene ruimten,
  • De aanleg van groendaken,
  • De aanpak van geluidshinder,
  • Behandeling van rookgassen en geuren d.m.v. katalyse, tot het punt dat ze niet meer worden aangetroffen in de lucht.

Bovendien zal bij de ecologische constructie van de gebouwen een beroep worden gedaan op:

  • Natuurlijke bouwprocédés en -materialen,
  • Geothermische energie voor de klimaatregeling,
  • Zonne-energie voor de warmwaterproductie.


Ten slotte werd een werkomgeving gecreëerd die gericht is op het comfort van het personeel (heldere ruimten, ...).